Obnoveno 20.08.2022 01:29:59

Multialiance Zlí - Travian.cz, server 5

Naše aliance vznikla za účelem zúčastnění se finálního stádia hry - stavby Divu Světa. Po domluvě na základě předchozích dobrých vztahů se spojili členové aliancí SLAelite, SLAultra, SLAplus, AT+, AT a Rng a vytvořili společenství, jehož cílem je stavba Divu Světa na souřadnicích 0/225.

Velice záhy při přípravě plánů vznikla potřeba vytvořit systém, pomocí kterého budou všichni členové multiailance přispívat svým dílem na stavbu DS. Výsledek snažení se skrývá za branami těchto stránek. Po registraci a autorizaci tvého účtu získáš přístup k informacím o DS a k nástroji, pomocí kterého ti budeme sdělovat, co je potřeba pro další úspěšný rozvoj našeho (tedy i tvého) DS.

© 2008 Multi Aliance Zlí, Travian.cz server 5